Kỷ niệm một thời đề nhớ
Trang chủ » Files » Chia sẻ kinh ngiệm

Việt hóa uCoz web
17/08/2012, 6:35 PM
Có một điều rất tiếc là UCOZ chưa hỗ trợ tiếng Việt. Nhưng không sao, UCOZ cũng chuẩn bị sẵn một chỗ để người dùng tự dịch ra ngôn ngữ của mình: Main » Substitution of default phrases Bấm vào change để sửa

Tuy nhiên muốn Việt hóa hoàn toàn thì phải mở code của các templates rồi sửa trực tiếp trong đó

Có thể Việt hóa forum bằng cách chèn code sau vào forum =>Module design customization =>General appearance of forum page. (Chèn ngay bên trên < /body > để dễ quản lý)
Code
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='gTableBody1') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('All-time high attendance','Số lượt người ghé thăm đông nhất là');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('reached on','vào ngày');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Total of','Có');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('threads created','chủ đề đã được tạo');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('which have','và');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('replies','bài trả lời');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('members registered','thành viên');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Greetings to our new member','Chào mừng thành viên mới nhất');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('User','Thành viên');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Rank','Cấp');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Group','Nhóm');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Messages','Bài viết');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Registration','Đăng ký');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Input keyword or phrase to find.','Nhập từ khoá muốn tìm');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Enter username and select search options.','Nhập tên thành viên để tuỳ chọn chức năng tìm kiếm');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Threads without updates for more than','Tìm trong một thời khoảng');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('closed threads only','Chỉ chủ đề đac đóng');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('All opened forums.....','Tất cả diễn đàn mở');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='threadsType') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('attention','Chú ý');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Forum threads','Chủ đề diễn đàn');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='threadsDetails') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('This forum has','Diễn đàn này có');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('threads','chủ đề');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('threads displayed','được hiển thị');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('found','đã tìm thấy');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('on the page','trên trang');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='forumOnlineBar') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Forum is being viewed by :','Đang xem :');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='pagesInfo') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Page','Trang');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('of','trong tổng số');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='fFastSearchTd') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Search:','Tìm kiếm:');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('keyword','Từ khoá');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='gTableTop') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Additional information','Thống kê');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Search','Tìm kiếm');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Members List','Thành viên');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Forum rules','Nội quy');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('New Posts','Chủ đề mới');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('New reply','Bài viết mơi');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='gTableSubTop') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Visitors','Đang online');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('members','Thành viên');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('guests','Khách');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Forum statistics','Thống kê');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Forum','Forum');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Threads','Chủ đề');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Replies','Trả lời');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Updates','Cập nhật');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Views','Xem');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Thread starter','Người gửi ');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Thread','Chủ đề');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Users found','Tìm thấy thành viên');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Search what','Tìm gì ?');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Search where','Tìm ở đâu?');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Search posts by member','Tìm bài viết theo số');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Administrator options','Tuỳ chọn của admin');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Happy Birthday!','Chúc mừng sinh nhật!');
}
}
</script>
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='legendTd') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Normal thread (There are new message(s))','Bài viết thường (Có bài viết mới)');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Normal thread (No new messages)','Normal thread (No new messages)');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Hot thread (There are new message(s))','Hot thread (There are new message(s))');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Hot thread (No new messages)','Hot thread (No new messages)');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Closed thread (No new messages)','Đã bị khoá');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Normal thread','Chủ đề bình thường');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Thread - Poll','Chủ đề - bình chọn');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Sticky thread','Chủ đề cần chú ý');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Hot thread','Chủ đề Sôi Nổi');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Closed thread','Chủ đề đã khoá');
}
}
</script>

<script>
e=document.getElementsByTagName("DIV");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='funcBlock') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Mark all messages as read','Đánh dấu tất cả chủ đề đã xem');
}
}
</script>

<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='threadLastPostTd') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Message from',' gửi bởi');
}
}
</script>

Ghi chú: Code trên chỉ việt hóa ở forum thôi
Các bạn có thể dịch lại cho chính xác và góp ý để bản dịch này hoàn chỉnh hơn.
(Bài sưu tầm có chỉnh lý)


 
Thể loại: Chia sẻ kinh ngiệm | Gửi bởi: hunghsmn | Tags: Việt hóa hoàn toàn, tiếng Việt, ngôn ngữ, templates, hỗ trợ
Views: 2333 | Downloads: 0 | Đánh giá: 5.0/3
Tổng số ý kiến: 0
Name *:
Email *:
Code *:
  Copyright MyCorp © 2018