Kỷ niệm một thời đề nhớ


Từ Đài Liệt sỹ (Ảnh sưu tầm)
Đến Đài Hoa biển đang xây dở dang (Ảnh sưu tầm)
Và đây là Tháp Trầm Hương hiện nay (My album)


Đừng trong tháp nhìn xuống xung quanh:
Bên trong tháp có một vài thứ

Một bức tranh khá đẹp:

Ban đêm vào những ngày lễ, tết, Tháp thật rưc rớ:
  Copyright MyCorp © 2018