Kỷ niệm một thời đề nhớ
Sắc xuân
(Nha Trang xuân Tân Mão)

Rộn ràng không khí tết
Rực rỡ muôn sắc xuân
Ta đi giừa phố phường 
Thấy đời thêm xuân sắc.
  Copyright MyCorp © 2018