Kỷ niệm một thời đề nhớ
Nha Trang Xuân Canh Dần

Nha Trang khi xuân về.
Rợp trời hoa rực rỡ. 
Người người vui hớn hở,
Rộn ràng đi sắm hoa

Hoa dưới đất,
Hoa trên trời,
Hoa giữa lòng người.
Trăm hoa khoe sắc.


  Copyright MyCorp © 2018