Kỷ niệm một thời đề nhớ

ẢNH CŨ THỜI HSMN

Tiếc quá mình làm mất hết rồi, chỉ còn lại vài tấm :

Tấm này cuối năm 1969 tại một quán ảnh ở Đông Triều, Quảng Ninh
Mình đã gửi về Nam tấm này. Sau 3 tháng trên đường dây thì thư cũng
tới nơi Ba mình và các cô chú trong cơ quanrất vui, nhưng họ nói sao
mình không còn nét gì của chiến khu hết!


Tấm này năm 1977, bạn Hương ở Tiệp về phép


Cùng với bạn Hồ Phó tại trường HSMN Đông Triều

  Copyright MyCorp © 2018